På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets föreskrifter om ändring i Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1999:12) om vilka uppgifter som skall lämnas i en periodisk sammanställning m.m.

Område: Skattebetalning

Utkom från trycket: 2006-06-29

Dnr/målnr/löpnr:
SKVFS 2006:15
OBS! Dessa föreskrifter har upphört att gälla genom Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2009:38.

beslutade den 21 juni 2006.

Skatteverket föreskriver med stöd av 10 kap. 33 § andra stycket skattebetalningslagen (1997:483) samt 65 § skattebetalningsförordningen (1997:750) i fråga om Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1999:12) om vilka uppgifter som ska lämnas i en periodisk sammanställning m.m.

dels att 7 § skall ha följande lydelse,

dels att det skall införas en ny paragraf,8 a§, med följande lydelse.

7 §    I den periodiska sammanställningen skall anges säljarens registreringsnummer för mervärdesskatt här i landet.

I en periodisk sammanställning som lämnas av ett ombud för flera utländska företagare under ett och samma registreringsnummer enligt 6 § skattebetalningsförordningen (1997:750), skall med säljarens registreringsnummer avses det registreringsnummer som ombudet tilldelats för att representera de utländska företagarna.

8 a§   Om den periodiska sammanställningen lämnas av ett ombud för utländska företagare med stöd av 6 § skattebetalningsförordningen (1997:750) skall ombudet förutom de uppgifter som avses i 7-8 §§ för varje omsättning eller överföring lämna uppgifter om

-    säljarens namn,

-    säljarens VAT-nummer eller, om sådant nummer inte finns, säljarens registreringsnummer för mervärdesskatt eller organisationsnummer,

-    varans avsändningsland som anges i enhetsdokumentets fält 15, se avsnitt 7.3 i Bilaga B till Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning), och

-    varukod (statistiskt nummer) som anges i enhetsdokumentets fält 33, se avsnitt 6.2.3 i Bilaga B till Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning).

Uppgifterna skall lämnas elektroniskt och på ett sådant sätt att de kan hänföras till omsättning eller överföring som ombudet redovisar i den periodiska sammanställningen.
___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2007.