Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets författningssamling 1995:3

Riksskatteverkets föreskrifter om upphävande av Riksskatteverkets föreskrifter m m (RSFS 1984:17 RSV Ip 1984:5) om skatt på roulettspel

beslutade den 11 april 1995.

Riksskatteverket beslutar att Riksskatteverkets föreskrifter m m om skatt på roulettspel (RSFS 1984:17 RSV Ip 1984:5) skall upphöra att gälla den 1 juni 1995(1).

(1) RSV har meddelat Rekommendationer m.m. om spelskatt (RSV Sp 1995:1)