På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets författningssamling 1995:5

Riksskatteverkets föreskrifter om upphävande av vissa av Riksskattenämndens och Riksskatteverkets författningar och allmänna råd om mervärdesskatt.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 19 § mervärdesskatteförordningen (1994:223) att följande författningar och allmänna råd skall upphöra att gälla i och med utgången av maj månad 1995. De inom parentes angivna beteckningarna avser numreringen i Riksskattenämndens och Riksskatteverkets meddelanden Mervärdeskatt 1969 - 1974.

Riksskattenämndens anvisning RN II 1969:7.7 om krigsmateriel (1969:124.7),

Riksskattenämndens anvisning RN II 1970:5.5 om reklam och annonsering (1970:46.5),

Riksskattenämndens anvisning RN II 1970:5.7 om beskattningsvärdets bestämmande m m (1970:49.7),

Riksskatteverkets anvisningar RSV Im 1975:4 om tillämpningsområdet för den i 14 § andra stycket lagen (1968:430) om mervärdeskatt (ML) intagna 20-procentiga reduceringsregeln (20 %-regeln) såvitt gäller tjänst som avser yttre ledning och mark,

Riksskatteverkets föreskrifter RSV Im 1983:1, RSFS 1983:15, om inbetalning av mervärdeskatt.