Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets författningssamling 1995:19

Riksskatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för beräkning av skatteavdrag på sjukpenning m.m. för år 1996(1)

beslutade den 15 december 1995.

Riksskatteverket fastställer med stöd av 4 § 1 och 2 mom. uppbördslagen (1953:272) och 67 § uppbördsförordningen (1967:626) särskilda skattetabeller enligt bilaga 1 - 5(2) för avdrag för preliminär A-skatt för inkomståret 1996 på inkomster som avses i första, andra och femte styckena i punkt 12 av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen (1928:370) med undantag för vårdbidrag enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Dessa föreskrifter träder i kraft en vecka efter den dag då föreskrifterna enligt uppgift på dem kom ut från trycket och tillämpas beträffande skatteavdrag för preliminär A-skatt på inkomster under år 1996.

(1) Beträffande särskilda skattetabeller för beräkning av sjukpenning m.m. för år 1995, se RSFS 1994:30.
(2) Bilagorna är uteslutna här. De finns tillgängliga hos Riksskatteverket, Riksförsäkringsverket och försäkringskassorna.