På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets författningssamling 1996:9

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts 2006-01-01 genom SFS 2005:1113.

Riksskatteverkets föreskrifter om upplagshavares leveranser av skattepliktiga varor för sådana ändamål som avses i 20 § första stycket k och l lagen (1994:1564) om alkoholskatt.

beslutade den 3 maj 1996.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 1 § första stycket 4 förordningen (1994:1614) om alkoholskatt följande.

1 §. Försäkran enligt 31 b § lagen (1994:1564) om alkoholskatt skall lämnas på blankett som fastställs av Riksskatteverket.

2 §. Den som skall använda vara för sådant vetenskapligt eller medicinskt ändamål som anges i 20 § första stycket l lagen (1994:1564) om alkoholskatt får köpa varan skattefritt mot att han lämnar en försäkran till upplagshavaren.

Försäkran enligt första stycket skall lämnas på blankett som fastställs av Riksskatteverket.

3 §. Upplagshavaren skall förvara försäkringar enligt 1 och 2 §§ ordnade efter organisations- och personnummer på betryggande sätt.

Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter det att föreskrifterna enligt uppgift på dem kom ut från trycket.