Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets författningssamling 1996:26

Riksskatteverkets föreskrifter om skattetabeller m.m. för beräkning av preliminär A-skatt för år 1997¹;

beslutade den 28 november 1996.

Riksskatteverket fastställer med stöd av 4 § 1 och 4 mom. samt 12 § uppbördslagen (1953:272) och 67 § uppbördsförordningen (1967:626) skattetabeller för inkomståret 1997 för beräkning av avdrag för preliminär A-skatt

dels på inkomst som hänför sig till bestämd tidsperiod och uppbärs vid regelbundet återkommande tillfällen, se bilaga 1, kolumn 1 för inkomster som skall beläggas med avgifter enligt lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter och kolumn 2 för inkomster som inte skall beläggas med sådana avgifter,

dels på inkomst för en dag (daglön) av sådant arbete som är avsett att pågå kortare tid än en vecka, se bilaga 2².

Avser en utbetalning, som inte utgör daglön, såväl inkomst som skall beläggas med allmänna egenavgifter som inkomst som inte skall beläggas med sådana avgifter, skall avdrag för preliminär A-skatt beräknas enligt vad som gäller för den inkomst som utgör den största delen av utbetalningen.

Dessa föreskrifter träder i kraft en vecka efter den dag då föreskrifterna enligt uppgift på dem kom ut från trycket och tillämpas beträffande skatteavdrag för preliminär A-skatt på inkomster under 1997.

¹ Beträffande skattetabeller m.m. för beräkning av preliminär A-skatt för år 1996, se RSFS 1995:20

² Bilagorna är uteslutna här. De finns tillgängliga hos skattemyndigheterna och hos Riksskatteverket.