Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets författningssamling 1997:6

Riksskatteverkets föreskrifter om upphävande av vissa av Riksskatteverkets föreskrifter m m inom punktskatteområdet;

beslutade den 27 juni 1997.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 26 § förordningen (1984:247) om punktskatter och prisregleringsavgifter att följande föreskrifter m m inom punktskatteområdet skall upphöra att gälla den 1 september 1997, nämligen

Riksskatteverkets föreskrifter m m (RSFS 1984:30, RSV Ip 1984:17) om försäljningsskatt på motorfordon och om skrotningsavgift, samt

Riksskatteverkets föreskrifter m m (RSFS 1984:58, RSV Ip 1984:23) om skatt på viss elektrisk kraft.