Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 1997:9

Bilaga 8

Tabell för beskaffenhetspoängberäkning (Djurstallar uppförda 1970 eller senare)

Byggnadsmaterial, utrustning och skick

Antal poäng

Tak 
Tak av annat material än eternit (asbestcementtak) påfört före 19801
Tak av annat material än eternit (asbestcementtak) påfört 1980 eller senare 2
Väggar 
Väggarna består av 
trä, natursten1
tegel, betong, lättklinker (lecablock) etc2
Värmeisolering 
Byggnaden har värmeisolerad stomme3
Byggnadens allmänna användbarhet 
Byggnaden har 
olämplig utformning och begränsade ombyggnadsmöjligheter1
godtagbar utformning och normala ombyggnadsmöjligheter3
bra utformning och goda ombyggnadsmöjligheter5
Byggnadens och utrustningens allmänna underhållsstandard  
Byggnadens och utrustningens allmänna underhållsstandard är 
dålig1
normal3
mycket god5
Gödselhantering 
Gödselhanteringen är mekaniserad1
Lagring av gödsel och urin 
Gödselvårdsanläggning med lagringskapacitet 
6-8 månader1
mer än 8 månader2
mer än 8 månader, försedd med tak3
Närmiljö och djurskydd 
Djurstall förprövat enligt djurskyddslagstiftning 
före 1989-07-011
efter 1989-07-012
Ventilation och uppvärmning 
Utrustning finns för 
frånluft1
både för från- och tilluft 2
både för från- och tilluft samt värmeanläggning4
Foder/kraftfoder 
Utfordringen är 
mekaniserad1
mekaniserad och datorstyrd3
Grovfoder 
Utfordringen är 
mekaniserad1
mekaniserad och datorstyrd3
Mjölkhanteringen 
Mjölkning sker genom 
rörmjölkning1
särskild mjölkningsavdelning (t.ex. s.k. mjölkgrop)3
Stallsystem för värphöns 
Bursystem 2
Golvsystem2
System för ägghantering 
System för ägginsamling är 
mekaniserat2
mekaniserat med pakiterings- och kylutrymmen4
Övrigt 
Personalutrymme finns1

RSFS 1997:9Byggnadsmaterial, utrustning och skick Antal poäng