Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 1997:12

OBS!

Dessa föreskrifter har upphävts 2006-01-01 genom SFS 2005:1115.

Riksskatteverkets föreskrifter om det centrala skatteregistrets innehåll enligt skatteregisterlagen (1980:343)  

beslutade den 17 oktober 1997.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 2 § skatteregisterförordningen (1980:556) att det centrala skatteregistret får innehålla samtliga de uppgifter som uppräknas i 7 § skatteregisterlagen (1980:343).

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 1997. Genom föreskrifterna upphävs Riksskatteverkets föreskrifter den 22 juli 1980 om innehållet i det centrala skatteregistret (protokoll nr T56/80).