Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 1997:16

Riksskatteverkets föreskrifter om indelningen i prisutvecklingsområden och omräkningstal vid 1998 års omräkning 1

beslutade den 27 november 1997.

Riksskatteverket (RSV) beslutar med stöd av 16 A kap. 7 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och 15 kap. 1 § jämförd med 6 kap. 1 § fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) följande om indelningen i prisutvecklingsområden och omräkningstal vid 1998 års omräkning.

1 § För hyreshusenheter till den del de avser värderingsenheter för lokaler (lokaler, lokaler under uppförande och tomtmark som hör till dessa lokaler) fastställs indelningen i prisutvecklingsområden och omräkningstal på det sätt som framgår av bilaga 1 med bilaga2.

2 § För lantbruksenheter fastställs indelningen i prisutvecklingsområden och omräkningstal för dels småhus och tomtmark, dels skogsmark och skogsimpediment, dels ekonomibyggnader, åkermark och betesmark, på det sätt som framgår av bilaga 2.

Bilaga 1

Prisutvecklingsområden och omräkningstal för hyreshusenheter

OmrådesnummerOmrådeOmräkningstal
(PO-H)(kommun där inte annat anges) Lokaler
013Stockholm (utom områdena Tensta, Rinkeby, Akalla, Hässelby, Vällingby, Skärholmen, Sätra C och Vårberg), Solna, Sundbyberg (utom området Hallonbergen), Danderyd och Lidingö samt delar av Malmö och Lund 1,20
023Göteborg (utom områdena Angered, Bergsjön, Gårdsten, Olofstorp, Hjällbo, och Rannebergen)och delar av Mölndal och Partille samt tätorterna Uppsala, Umeå, Linköping, Helsingborg, Västerås, Växjö, Södertälje, Karlstad, Halmstad och Örebro. Delar av Stockholms län (utom vad som ingår i PO-H 01, yttre skärgårdsområdet, Norrtälje, Nynäshamn och Södertälje exkl. tätorten Södertälje) 1,00
033Tätorterna Luleå, Östersund, Kalmar, Skövde, Norrköping, Falun, Jönköping, Sundsvall, Kristianstad, Gävle, Borlänge, Borås, Karlskrona, Nyköping, Kungsbacka, Landskrona och Trollhättan 0,86
043Riket i övrigt 0,87
Bilaga 2

Prisutvecklingsområden och omräkningstal för lantbruksenheter

Byggnadstyper och ägoslag

Områdes- nummer

Område

Omräknings-tal

Småhus och tomtmark (LS)01W-, Z-, AC-, och BD-län 0,90
 02Hela riket utom W-, Z-, AC-, och BD-län 1,00
Skogsmark och skogsimpediment (LSK)01Hela riket1,05
Ekonomibyggnader, åkermark och betesmark (LJ)01Hela riket1,07
    
¹Beträffande sådana värderingsenheter som avses i 3§ första stycket b lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt och småhusenheter, se lagen (1997:441) om omräkningstal för 1988 års taxeringsvärde.

²Bilagan till bilaga 1 är här utesluten. Den finns tillgänglig hos Riksskatteverket och i de delar den avser länet hos skattemyndigheten.

³Se bilagan

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1998 och gäller vid 1998 års omräkning.