Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 1997:17

Riksskatteverkets föreskrifter om upphävande av vissa av Riksskatteverkets föreskrifter om uppgiftslämnande i självdeklaration

beslutade den 5 december 1997.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 8 § förordningen (1990:1237) om självdeklaration och kontrolluppgifter att följande föreskrifter skall upphöra att gälla den 1 januari 1998, nämligen

Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1991:36) om bankers m.fl. uppgiftslämnande i självdeklaration,

Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1991:37) om försäkringsföretags uppgiftslämnande i självdeklaration.