Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets författningssamling RSFS 1997:22

Riksskatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av fri kost att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag för inkomståret 1998, vid beräkning av arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 1998 samt vid 1999 års taxering;(1)

beslutade den 18 december 1997.

Riksskatteverket fastställer med stöd av förordningen (1986:1348) med bemyndigande för Riksskatteverket att meddela vissa föreskrifter till kommunalskattelagen (1928:370) följande värden av förmån av fri kost.

En fri måltid om dagen 
lunch eller middag48 kr
frukost24 kr
  
Helt fri kost (minst tre måltider)120 kr
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag för inkomståret 1998, vid beräkning av arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 1998 och vid 1999 års taxering.
1.  Beträffande föregående år, se RSFS 1996:25.