Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets författningssamling RSFS 1997:25

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts 1999-01-01 genom RSFS 1998:28

Riksskatteverkets föreskrifter om skatteavdrag från ersättning för arbete som inte avser bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet (engångsbelopp);

beslutade den 18 december 1997.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 8 kap. 8 § skattebetalningslagen (1997:483) och 20 § skattebetalningsförordningen (1997:750) skatteavdrag från ersättning för arbete, som inte avser bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet (engångsbelopp) och som betalas ut tillsammans med annan ersättning som utgör den skattskyldiges huvudinkomst, skall göras enligt nedanstående tabell.

Årslön i kr. 
lägst - högstSkatteavdrag i % av engångsbelopp
1 -  10 0000
10 001 -  70 00037
70 001 - 110 00029
110 001 - 205 00040
205 001 - 240 00037
240 001 - 280 000    60
280 001 -57
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1998. Genom föreskrifterna upphävs verkets föreskrifter (RSFS 1996:29) om skatteavdrag på inkomst av arbete som inte avser bestämd tidsperiod eller inte uppbärs regelbundet (engångsbelopp).