Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 1997:29

OBS ! Dessa föreskrifter har upphävts 2000-01-01 genom verkets föreskrifter RSFS 1999:31

Riksskatteverkets föreskrifter om beskattningsmyndighet för utomlands bosatta med sjöinkomst

beslutade den 19 december 1997.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 21 § lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, 2 kap. 5 § skattebetalningslagen (1997:483) och 3 § skattebetalningsförordningen (1997:750) följande.

Skattemyndigheten i Västra Götalands län skall i stället för beskattningsmyndighet enligt 8 § lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta vara beskattningsmyndighet beträffande särskild inkomstskatt på sjöinkomst enligt 5 § första stycket 13 nämnda lag.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1998.