Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 1999: 15

Riksskatteverkets föreskrifter om beskattningsmyndighet för vissa skattskyldiga som flyttat ut ur landet under tiden den 1 november 1997 - 31 december 1998;

beslutade den 1 november 1999.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 2 kap. 5 § skattebetalningslagen (1997:483) och 3 § skattebetalningsförordningen (1997:759) följande.

1 § I stället för vad som annars följer av reglerna i 2 kap. 1 § fjärde stycket, andra meningen, skattebetalningslagen skall vad som sägs i 2-3 §§ nedan gälla.

2 § Beslut beträffande skattskyldig, som under tiden den 1 november 1997 - 1 november 1998 flyttat ut ur Sverige, skall fattas av skattemyndigheten i den region där personen författningsenligt varit eller skulle ha varit folkbokförd den 1 november 1997.

3 § Beslut beträffande skattskyldig som flyttat ut ur landet under 1998 och som författningsenligt varken skulle ha varit folkbokförd i landet den 1 november 1997 eller den 1 november 1998 skall fattas av skattemyndigheten i den region där han först varit bosatt eller stadigvarande vistats.

__________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2 november 1999 och tillämpas på beslut som fattas före den 1 januari 2000.