Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 1999:18

Riksskatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av bostad som är belägen här i landet och inte är semesterbostad att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2000;¹

beslutade den 25 november 1999.

Riksskatteverket fastställer med stöd av 66 § skattebetalningsförordningen (1997:750) nedan angivna värden av förmån av bostad som är belägen här i landet och inte är semesterbostad.

OmrådeBostadsförmånsvärdet beräknat per kvadratmeter bostadsyta i
 kr/årkr/månad
   
Stor-Stockholm78165
Stor-Göteborg79266
75 000 invånare70158
Övriga kommuner66055
Bostad belägen utanför tätort med närmaste omgivning59449
 

¹Beträffande 1999, se RSFS 1998:21

_______________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2000.