Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 1999:23

Riksskatteverkets föreskrifter om allmänna skattetabeller m.m. för beräkning av skatteavdrag för år 2000;¹

beslutade den 16 december 1999.

Riksskatteverket fastställer med stöd av 8 kap. 1 § skattebetalningslagen (1997:483) och 19 § skattebetalningsförordningen (1997:750) allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2000 för beräkning av skatteavdrag från sådan ersättning för arbete som hänför sig till en bestämd tidsperiod och betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen, se bilaga². Kolumn 1 gäller för inkomster som berättigar till skattereduktion enligt lagen om skattereduktion på förvärvsinkomster vid 2001 års taxering och skall beläggas med avgift enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift. Kolumn 2 gäller för inkomster som inte berättigar till skattereduktion och inte skall beläggas med allmän pensionsavgift. Kolumn 3 gäller för inkomster som berättigar till skattereduktion enligt lagen om skattereduktion för förvärvsinkomster vid 2001 års taxering men som inte skall beläggas med avgift enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift.

¹Beträffande år 1999, se RSFS 1998:27
²Bilagan utesluten här. Den finns tillgänglig hos skattemyndigheterna och hos Riksskatteverket. Klicka här för att se tabellerna på hemsidan.

________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas beträffande skatteavdrag från inkomster under 2000.