Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 1999:24

Riksskatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för beräkning av skatteavdrag från sjukpenning m.m. för år 2000;¹

beslutade den 16 december 1999.

Riksskatteverket fastställer med stöd av 8 kap. 1 § skattebetalningslagen (1997:483) och 19 § skattebetalningsförordningen (1997:750) särskilda skattetabeller enligt bilaga 1-5² för skatteavdrag (A-skatt) för inkomståret 2000 från sjukpenning och annan ersättning som avses i punkt 11 av anvisningarna till 22 § samt punkt 12 första, andra och femte styckena av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen (1928:370), med undantag för vårdbidrag enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

¹Beträffande för år 1999, se RSFS 1998:29.
²Bilagorna uteslutna här. De finns tillgängliga hos Riksskatteverket, Riksförsäkringsverket och försäkringskassorna.

________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas beträffande skatteavdrag från inkomster under år 2000.