Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets föreskrifter om beloppen enligt lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting för bidragsåret 2001; beslutade den 8 januari 2001.
RSFS 2001:1 Skattebetalning
beslutade den 8 januari 2001.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 4 § lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting och 1 § förordningen (1995:1644) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting följande.

1 § Enhetligt belopp enligt 1 § första stycket lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting skall vara 5 868 kr per invånare i kommunen den 1 november 2000.

2 § Enhetligt belopp enligt 1 § andra stycket lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting skall vara 2 613 kr, 3 517 kr, 378 kr, 1 929 kr respektive 7 058 kr per invånare i kommunen den 1 november 2000 inom respektive åldersgrupp 7-15, 16-18, 65-74, 75-84 samt 85 år och äldre.

3 § Enhetligt belopp enligt 2 § lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting skall vara 2 168 kr per invånare i landstinget den 1 november 2000.
________________

Dessa föreskrifter träder i kraft dagen efter den dag då föreskrifterna enligt uppgift på dem kom ut från trycket och tillämpas vid beräkning av generellt statsbidrag för bidragsåret 2001.