Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkes information om beslut om klassificering av fartyg
RSFS 2001:2
Riksskatteverket har i beslut den 22 januari 2001 (Dnr 87-01/290) lämnat besked för år 2000 beträffande de fartyg ombord på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag enligt 49 § den upphävda kommunalskattelagen (1928:370) och skattereduktion enligt 11 kap. 11 § andra och tredje stycket skattebetalningslagen (1997:483) samt om vilket fartområde som fartyget går i (klassificering).

Av nedanstående uppställning framgår fartygens namn, ägare och signal.

Fartygen har klassificerats till fjärrfart.

FartygÄgareSignal
   
ArositaPartrederiet för Arosita Bergsv. 4 471 31 SKÄRHAMNSMXT
   
Omega af DonsöPartrederiet för Omega af Donsö /Donsö Bunkerservice AB/Box 25 430 82 DONSÖSMTW
   
Balder VikingB&N Viking Icebreaking & Offshore A/S /B&N Nordsjöfrakt AB/ Box 32 471 21 SKÄRHAMNSLKA
   
Triad Shipriders AB Södergårdsvägen 2571 434 92 VALLDASMRJ