Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets information om beslut om klassificering av fartyg
RSFS 2001:5

Riksskatteverket har i beslut den 19 mars 2001 (Dnr 3613-01/290) lämnat besked för år 2000 beträffande de fartyg ombord på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag enligt punkt 4 av anvisningarna till 49 § den upphävda kommunalskattelagen (1928:370), som alltjämt gäller för inkomståret 2000, och skattereduktion enligt 11 kap. 11 § skattebetalningslagen (1997:483) samt om vilket fartområde som fartyget går i (klassificering).

Av nedanstående uppställning framgår fartygens namn, ägare och signal.

Fartygen har klassificerats till fjärrfart.

ÄgareFartygSignal
   
B&N Hornet AB Box 14053 167 14 BROMMA FinnriverSGJN
B&N Hornet AB Box 14053 167 14 BROMMA FinnroseSGWL
Bro Anton, Partrederiet för /Broström Ship Management AB/ Box 39 471 21 SKÄRHAMN Bro Anton SJRZ
Bro Atland, Partrederiet för /Broström Ship Management AB/ Box 39 471 21 SKÄRHAMN Bro Atland SJTA
Ferro-Mekano Försäljnings AB /Olskrokens Åkeri AB/ Salsmästaregatan 19 422 46 HISINGS BACKA West Sky SBXC
Nordking Rederi AB Box 286 801 04 GÄVLE NordbrisSGEA
Seahorse AB /TSA Tanker Shipping AB/ Vasagatan 5 C 411 24 GÖTEBORG BitumaSKDR