Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för beräkning av skatteavdrag från sjukpenning m.m. för år 2002; 1
RSFS 2001:17
Skattebetalning

beslutade den 11 december 2001.

   Riksskatteverket fastställer med stöd av 8 kap. 1 § skattebetalningslagen (1997:483) och 19 § skattebetalningsförordningen (1997:750) särskilda skattetabeller enligt bilaga för skatteavdrag (A-skatt) för inkomståret 2002 från sjukpenning och annan ersättning som avses i 11 kap. 24, 30 och 31 §§ samt 15 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229), med undantag för vårdbidrag enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
___________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas beträffande skatteavdrag från inkomster under år 2002.

1 Beträffande år 2001, se RSFS 2000:28