Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets föreskrifter
om särskilda skattetabeller för sjömän för beräkning av skatteavdrag för år 2002; 1
RSFS 2001:18
Skattebetalning

beslutade den 11 december 2001.

   Riksskatteverket fastställer med stöd av 8 kap. 1 § skattebetalningslagen (1997:483) och 19 § skattebetalningsförordningen (1997:750) särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2002, för beräkning av skatteavdrag från sådan sjöinkomst som avses i 64 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), nämligen dels skattetabell F, fjärrfart, dels skattetabell N, närfart, se bilaga fjärrfartpdf, närfartpdf.
Kolumn 1 i tabellerna avser inkomster som skall beläggas med avgift enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift och kolumn 2 i tabellerna avser inkomster som inte skall beläggas med sådan avgift.
___________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas beträffande skatteavdrag från inkomster under 2002.

1 Beträffande år 2001, se RSFS 2000:29