Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts fr.o.m. 2003-01-01 genom RSFS 2002:28.
Riksskatteverkets föreskrifter om skatteavdrag från sjöinkomst som inte avser bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet (engångsbelopp);
RSFS 2001:20
Skattebetalning

beslutade den 11 december 2001.

   Riksskatteverket föreskriver med stöd av 8 kap. 8 § skattebetalningslagen (1997:483) och 20 § skattebetalningsförordningen (1997:750) att skatteavdrag från sjöinkomst som inte avser inre fart och som inte avser bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet (engångsbelopp) och som betalas ut tillsammans med annan ersättning som utgör den skattskyldiges huvudinkomst, skall göras enligt nedanstående tabeller. Med sjöinkomst avses sådan inkomst som anges i 64 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Närfart:   
   
Årslön i kr  Skatteavdrag i % av
lägst högst engångsbelopp
   
0 - 11 199 0
11 200 - 16 800 20
16 801 - 111 600 9
111 601 - 116 400 20
116 401 - 216 000 37
216 001 - 331 200 34
331 201 - 472 800 52
472 801 -  57
   
Fjärrfart:  
   
Årslön i kr  Skatteavdrag i % av
lägst högst engångsbelopp
   
0 - 11 199 0
11 200 - 16 800 20
16 801 - 130 8008
130 801 - 216 000 37
216 001 - 336 000 34
336 001 - 472 800 52
472 801 -  57

___________

  Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2002. Genom föreskrifterna upphävs verkets föreskrifter (RSFS 2000:31) om skatteavdrag från sjöinkomst som inte avser bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet (engångsbelopp).