Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under år 2002;1
RSFS 2001:24
Exekution

beslutade den 3 december 2001.

   Riksskatteverket meddelar med stöd av 7 kap. 4 § utsökningsförordningen (1981:981) följande föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under år 2002.

 Förbehållsbeloppet skall bestämmas med ledning av ett normalbelopp. Normalbeloppet skall för ensamstående gäldenär vara 4 006 kr i månaden, för sammanlevande makar och därmed jämställda 6 618 kr i månaden och för varje barn 2 125 kr i månaden till och med det kalenderår då barnet fyller sex år och 2 446 kr i månaden för tid därefter.

¹Beträffande år 2001, se RSFS 2000:20. Ändrade partier i förhållande till RSFS 2000:20 är markerade med kantstreck.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2002 och gäller till och med den 31 december 2002.