Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets föreskrifter
om beräkning av produktionskostnaden för djur i renskötsel att tillämpas vid 2002 års taxering;1
RSFS 2001:26
Inkomsttaxering

beslutade den 17 december 2001.

   Riksskatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med bemyndigande för Riksskatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229) att produktionskostnaden2 för djur i renskötsel som avses i 17 kap. 5 § inkomstskattelagen skall beräknas enligt följande: 545 kr för renkalv, 935 kr för vuxen honren och 1 035 för vuxen hanren.

1Beträffande 2001 års taxering, se RSFS 2000:33.
2I beloppen har inte mervärdesskatt inräknats

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas vid 2002 års taxering.