På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information
om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av ITAB Industri AB:s utdelning år 2004 av aktier i ITAB Shop Concept (f.d. ITAB Inredning) AB¹
SKV M
2004:8
Erbjudandet
   ITAB Industri AB (ITAB Industri) har uppgett följande.
   Ordinarie bolagsstämma i ITAB Industri beslöt den 6 maj 2004 att dela ut samtliga aktier i dotterbolaget ITAB Shop Concept AB (ITAB Shop Concept).
   För varje A-aktie i ITAB Industri erhölls en A-aktie i ITAB Shop Concept och för varje B-aktie i ITAB Industri erhölls en B-aktie i ITAB Shop Concept.
   Kontant utdelning lämnades inte.
   Sista dag för handel med aktier i ITAB Industri med rätt att deltaga i utdelningen var den 19 maj 2004.

Skatteregler
   Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning. Utdelningen är emellertid skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda.
   Skatteverkets huvudkontor har i brevsvar till ITAB Industri den 23 mars 2004 (dnr 130 267317-04/1152) gjort bedömningen att förutsättningar för skattefrihet (Lex ASEA) föreligger. Utdelningen ska i så fall inte beskattas. I stället ska anskaffningsutgiften för aktierna i ITAB Industri delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i ITAB Shop Concept. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av en aktie i ITAB Industri på grund av utdelningen hänförs till de utdelade aktierna i ITAB Shop Concept. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i ITAB Industri blir ny anskaffningsutgift för denna aktie.
   B-aktierna i ITAB Industri är noterade vid Stockholmsbörsens O-lista. A-aktierna är inte marknadsnoterade. Skatteverket är av den uppfattningen att de noteringar som avser B-aktierna bör kunna läggas till grund även för beräkningen av A-aktiens anskaffningsutgift.

Beräkning
   Den sista dagen för handel med aktier i ITAB Industri med rätt till utdelning av aktier i ITAB Shop Concept var den 19 maj 2004. Den lägsta betalkursen för en B-aktie i ITAB Industri var denna dag 86 kr. Den första dagen för handel utan rätt till utdelning var den 21 maj 2004. Den lägsta betalkursen för en B-aktie i ITAB Industri var denna dag 45 kr.
   Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för A- eller B-aktie i ITAB Industri bör därför (45 : 86 =) 52 procent hänföras till aktien i ITAB Industri och 48 procent till aktien i ITAB Shop Concept.

Exempel
   Om anskaffningsutgiften för en A- eller B-aktie i ITAB Industri före utdelningen var 80 kr ska (80 x 0,52 =) 41,60 kr hänföras till aktien i ITAB Industri och 38,40 kr till den erhållna aktien i ITAB Shop Concept.

¹Skatteverket har utfärdat rekommendationer om uppdelningen i allmänna råd, SKV A 2004:19.