På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information
om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Effnet Group AB:s (numera AB Sagax) utdelning år 2004 av aktier i Effnet Holding AB
SKV M
2004:15
Erbjudandet
   Effnet Group AB (numera AB Sagax och nedan benämnt moderbolaget) har uppgett följande.
   Extra bolagsstämma i moderbolaget beslöt den 2 juli 2004 att till aktieägarna dela ut samtliga aktier i Effnet Holding AB (Effnet Holding).
   För varje aktie i moderbolaget erhölls en aktie i Effnet Holding.
   Samtidig kontant utdelning lämnades inte.
   Avstämningsdag för erhållande av aktier i Effnet Holding var den 23 juli 2004.
   Sista dag för handel med aktier i moderbolaget med rätt att deltaga i utdelningen var den 20 juli 2004.

Skatteregler
   Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning. Utdelningen är emellertid skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda.
   Moderbolaget har uppgett att förutsättningar för skattefrihet (lex ASEA) föreligger. Utdelningen ska i så fall inte beskattas. I stället ska anskaffningsutgiften för aktierna i moderbolaget delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i Effnet Holding. Detta görs på så sätt att den del som motsvarar värdeminskningen av en aktie i moderbolaget på grund av utdelningen hänförs till de utdelade aktierna i Effnet Holding. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i moderbolaget blir ny anskaffningsutgift för denna aktie.

Beräkning
   Den sista dagen för handel med aktier i moderbolaget med rätt till utdelning av aktier i Effnet Holding var den 20 juli 2004. Den lägsta betalkursen för en aktie i moderbolaget var denna dag 2,15 kr. Den första dagen för handel utan rätt till utdelning var den 21 juli 2004. Den lägsta betalkursen för en aktie i moderbolaget var denna dag 1,80 kr.
   Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för en aktie i moderbolaget bör därför (1,80 : 2,15 =) 84 procent hänföras till aktien i moderbolaget och 16 procent till aktien i Effnet Holding.

Exempel
   Om anskaffningsutgiften för en aktie i moderbolaget före utdelningen var 1,50 kr ska (1,50 x 0,84 =) 1,26 kr hänföras till aktien i moderbolaget och 0,24 kr till den erhållna aktien i Effnet Holding.

  

¹Skatteverket har lämnat allmänna råd om fördelningen av anskaffningsutgiften, se SKV A 2004:24.