På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsvärde för depåbevis i Société Européenne de Communication S.A. i anledning av omstämpling från A-aktier till B-aktier
RSV M 2001:8

Bolaget har uppgett följande.

Erbjudandet

Den 19 april 2000 erbjöd bolaget ägarna av A-aktier i bolaget att byta dessa mot B-aktier.

För en A-aktie skulle erhållas en B-aktie. Svenska aktieägare fick byta sina depåbevis avseende A-aktier mot depåbevis avseende B-aktier.

Inget courtage skulle betalas.

Skatteregler

Byte av egendom mot annan egendom anses som en försäljning och reavinst på de bortbytta aktierna ska tas upp i deklarationen.

När man stämplar om aktier i ett bolag av ett slag till aktier av ett annat anses också försäljning ha skett om ändringen innebär att aktierna får en annan andel i bolagets kapital eller ändrad rätt till utdelning (RÅ 1997 ref. 81).

I detta fall hade ägarna av B-aktier rätt till 2 procent i utdelning före ägarna av A-aktier. Vid likvidation hade ägarna av B-aktier rätt till bolagets medel före ägarna av A-aktier.

Omstämplingen innebär således att ägarna erhåller aktier som har en större andel i både bolagets kapital och utdelningen. Omstämplingen ska därför anses som en försäljning och reavinst på A-aktierna ska beskattas.

De bortbytta aktierna anses sålda för ett pris som motsvarar värdet av de aktier man fått i utbyte.

De tillbytta aktierna anses köpta för värdet av de aktier man lämnat ifrån sig. I allmänhet är detta värde detsamma som värdet av de tillbytta värdepapperna.
Värderingen sker med utgångspunkt i värdet den dag båda parter är bundna av avtalet.

Anmälan om byte

Anmälan skulle ske under tiden den 6 april - 17 maj 2000. Innehavarna av depåbevis hade rätt att återta sin anmälan före anmälningsperiodens utgång.
Bindande avtal förelåg således den 17 maj 2000.

Försäljningspris för ett depåbevis avseende A-aktie - 53,50 kr

B-aktierna var marknadsnoterade. Den lägsta betalkursen på B-aktier den 17 maj 2000 var 53,50 kr. Det bortbytta depåbeviset avseende A-aktien får därför anses såld för detta värde.

Anskaffningsvärde för ett depåbevis avseende B-aktie - 53,50 kr

Anskaffningsvärdet för ett depåbevis avseende B-aktien får anses anskaffad för samma värde, 53,50 kr.¹

¹Riksskatteverket har i allmänna råd, RSV 2001:9, utfärdat rekommendationer om värderingen av försäljningspris och anskaffningsvärde på grund av omstämplingen.