På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Utdelning

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2006-02-24

Område: Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
-
Aktieägare som på grund av innehav av aktier i ett bolag vederlagsfritt erhåller aktier i ett annat bolag har ansetts erhålla de senare aktierna genom utdelning

Taxeringsåren 2006-2008
 
Den fysiska personen A och AB X är aktieägare i AB Y, som har ett stort antal aktieägare. AB Y har en affärsidé som går ut på att medverka till en ägarspridning av aktier i andra bolag för att de ska uppfylla krav på viss minsta ägarspridning för notering på en handelsplats för aktier. Det sker genom att AB Y mot ersättning anvisar huvudaktieägare i ett externt bolag att överföra en del av sina aktier till aktieägarna i AB Y. Aktierna i det externa bolaget fördelas bland AB Y:s aktieägare i förhållande till deras aktieinnehav. Aktieägarna i AB Y är å sin sida skyldiga att ta emot de aktier som AB Y åtagit sig att sprida, dock utan att betala något för aktierna.

A och AB X frågar om de såsom aktieägare i AB Y ska beskattas för de mottagna aktierna som för utdelning från AB Y eller på annan grund och om lagen mot skatteflykt är tillämplig. Frågorna ställs mot bakgrund av ett tilltänkt genomförande av en spridning bland aktieägarna i AB Y av nio procent av aktierna i AB Z.

Skatterättsnämnden fann att A och AB X ska anses erhålla aktierna genom utdelning från AB Y.

Nämnden gjorde följande bedömning:

"Av ansökan framgår att aktieägarna i AB Y skall få aktier i det utomstående bolaget AB Z utan betalning på grund av innehavet av sina aktier i AB Y. Med hänsyn härtill och till vad som framkommit i övrigt skall tilldelningen av aktierna anses som utdelning från AB Y." Frågan om lagen om skatteflykt är tillämplig förföll.
 
Kommentar:
Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet och begärt att Regeringsrätten ska fastställa det.