På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Meddelade prövningstillstånd

Meddelade prövningstillstånd

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2006

Dnr/målnr/löpnr:
-

Meddelade prövningstillstånd


 
Regeringsrätten har meddelat nedanstående prövningstillstånd.
Saken: Arbetsgivaravgifter. En hos ett industriföretag anställd tekniker har med företaget överenskommit att via två kommanditbolag, som i övrigt inte har någon verksamhet, fortsätta sitt heltidsarbete hos företaget.
Fråga om rättsverkningar av F-skattsedlar som utfärdats för kommanditbolagen.
RR målnr 665—672-04; KRNG 4134—4135-03, 4137-03, 4141—4145-03
Klagande: AB X
Lagrum: 5 kap. 7 § samt 12 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483)

 
Saken: Arbetsgivaravgifter. Arvoden till verkställande direktören i ett byggnadsaktiebolag har erlagts i form av konsultarvoden till ett av direktören ägt aktiebolag som innehaft F-skattesedel. Byggnadsaktiebolaget har med bortseende från F-skattesedeln genom efterprövning påförts arbetsgivaravgifter och avgiftstillägg. Avdrag för ingående mervärdesskatt på konsultarvodena har vägrats.
Fråga om F-skattesedelns rättsverkningar.
RR målnr 748—751-05; KRNJ 2732—2733-03 och 2735—2736-03
Klagande: AB Y
Lagrum: 40 a§ uppbördslagen (1953:272), 16—18 §§ lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare