På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Räntekompensation vid förvärv av andelar i räntefond

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2006-04-28

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
-
Kompensation för upplupen ränta vid ett aktiebolags förvärv av räntefondsandelar ska anses utgöra skuldränta. Avdrag medges då betalning sker.
 
Taxeringsåren 2006 - 2009
 
AB X avser att förvärva andelar i en räntefond som uteslutande investerar i obligationer i svenska kr. Bolaget kommer då att betala kompensation till överlåtaren för upplupen men ännu ej förfallen ränta. Denna ränta särnoteras på avräkningsnotan.
 
Bolaget frågar om betalningen av räntekompensationen utgör skuldränta i inkomstslaget näringsverksamhet (fråga 1) och vilket beskattningsår som beloppet ska dras av (fråga 2).
 
FÖRHANDSBESKED
 
"Fråga 1
 
Den kompensation som AB X betalar vid förvärv av andelar i en räntefond för i fonden upplupen men ännu ej förfallen ränta skall vid beräkning av inkomst av näringsverksamhet anses utgöra skuldränta.

Fråga 2

Utgiften för räntekompensation skall dras av som kostnad för det beskattningsår då den betalas."
 
MOTIVERING
 
"Fråga 1
 
Av praxis får anses följa att den upplupna ränta som AB X betalar skatterättsligt skall behandlas som skuldränta (jfr RÅ85 1:25 och RÅ 1984 Aa 81).
 
Fråga 2
 
Kostnaden för betald räntekompensation får anses uppkomma det beskattningsår under vilket betalning sker och skall därför dras av vid inkomsttaxeringen för det året (jfr RÅ 1984 Aa 81)."
 
Kommentar:
Förhandsbeskedet överensstämmer med Skatteverkets uppfattning och kommer inte att överklagas.