På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Villkorat aktieägartillskott och bestämmelsen i 53 kap. 3 § IL

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2006-04-28

Område: Inkomstskatt - Kapital

Dnr/målnr/löpnr:
-
Aktieägare överväger att som villkorat aktieägartillskott överlåta aktier till ett annat aktiebolag i vilket de äger merparten av aktierna. Bestämmelsen i 53 kap. 3 § IL har ansetts inte vara tillämplig på överlåtelsen
 
Beskedet avser taxeringsåren 2006-2009
 
Sökandena (tre fysiska personer) äger tillsammans aktierna i A AB. Sökandena avser att överlåta aktierna i bolaget som villkorat aktieägartillskott till ett annat aktiebolag, B AB, i vilket de tillsammans äger cirka 80 procent av aktierna. Sökandena har frågat om bestämmelsen i 53 kap. 3 § IL, att den överlåtna tillgången ska anses ha avyttrats mot en ersättning som motsvarar tillgångens omkostnadsbelopp eller marknadsvärde om detta är lägre, är tillämplig på sökandenas tillskott av aktierna i A AB till B AB?

Nämnden gör följande bedömning.

För att bestämmelsen i 53 kap. 3 § IL ska vara tillämplig på ifrågavarande tillskott krävs enligt 2 § i samma kapitel att aktierna överlåts utan ersättning eller mot ersättning som understiger såväl aktiernas marknadsvärde som omkostnadsbelopp. Ett villkorat aktieägartillskott leder till att aktieägaren som ersättning får en tillgång i form av en "svävande fordringsrätt" (jfr Regeringsrättens dom den 27 juni 2005 i mål nr 3106-04). Av omständigheterna framgår att värdet av denna tillgång får anses överstiga aktiernas omkostnadsbelopp. Bestämmelsen i 53 kap. 3 § IL är därför inte tillämplig.
 
Kommentar:
Skatteverket kommer att överklaga förhandsbeskedet och begära att Regeringsrätten ska fastställa det.