På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Gåva av utdelning

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2006-06-15

Område: Inkomstskatt - Tjänst

Dnr/målnr/löpnr:
3963-05
Om en fysisk person skänker rätten till framtida utdelning på aktier innan den blir tillgänglig för lyftning till en begränsat skattskyldig stiftelse, ska han inte beskattas för utdelningen.

Inkomsttaxeringarna 2005-2008
 
Skatterättsnämndens förhandsbesked den 21 juni 2005 (dnr 137-04/D). Länk till förhandsbeskedet.
 
Skatteverket överklagade förhandsbeskedet och yrkade att givaren skulle beskattas för utdelningen. Verket ansåg i första hand att beskattning ska ske på den grunden att gåvan inte avser den fysiska personens rätt till framtida utdelning utan rätten till den egendom han i framtiden kommer att uppbära som utdelning. I andra hand åberopade verket lagen mot skatteflykt.
 
REGERINGSRÄTTEN
 
Enligt 42 kap. 12 § IL skall utdelning tas upp av den som har rätt till utdelningen när den kan disponeras. En aktieägare kan inte beskattas med stöd av denna bestämmelse när, som i detta fall, det vid nämnda tillfälle står klart att aktieägaren gett bort sin rätt till utdelning. Inte heller är lagen mot skatteflykt tillämplig på det i målet aktuella förfarandet. Förhandsbeskedet ska därför fastställas.

Kommentar:
De rättigheter som innehavet av en aktie medför anses i princip odelbara.
 
Aktiebolaget i fråga var ett avstämningsbolag. Redan tidigare har det varit klart att det är möjligt att ge bort utdelning i kupongbolag eftersom utdelningskupongerna är löpande skuldebrev och därför går att skilja från de rättigheter aktieinnehavet i övrigt medför. Frågan i målet var om det går att ge bort utdelning även i avstämningsbolag med skattemässig verkan. Regeringsrätten skriver uttryckligen i domskälen att aktieägaren gett bort sin rätt till utdelning. Domstolen anser således att detta är möjligt även i avstämningsbolag.