På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Föreläggande; bonuspoäng hos flygbolag

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2006-07-21

Område: Arbetsgivarområdet, Förfarande och process, Inkomstskatt - Tjänst

Dnr/målnr/löpnr:
4479-06
Flygbolags begäran att från föreläggande som avsett kontroll av skattskyldigas deklarationsskyldighet undanta vissa uppgifter om konto för bonuspoäng har avslagits
 
Taxeringsår 2004 - 2005  
 
Skatteverket har efter begäran om handräckning från Skattestyrelsen i Finland och med stöd av 17 kap. 4 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter, LSK, förelagt ett flygbolag att lämna uppgifter om konton för bonuspoäng för ett antal anställda i en finsk koncern. Flygbolaget ansökte hos länsrätten att uppgifterna skulle undantas enligt 17 kap. 7 § LSK bl.a. med hänvisning till att uppgifterna i sig inte kan ligga till grund för enskildas taxering samt att det inte finns garantier för likabehandling avseende den internationella företeelsen i fråga. Länsrätten i Stockholm avslog ansökan den 9 maj 2006 (mål nr 4124-06) med motivering att skyddsintresset inte är större än betydelsen för kontrollen samt att såvitt framkommit skulle en motsvarande förfrågan från Sverige ha tillmötesgåtts i Finland. Flygbolaget överklagade domen. Kammarrätten gjorde samma bedömning som länsrätten. Flygbolaget har inte överklagat kammarrättens dom, som har vunnit laga kraft.