På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Väsentlig anknytning

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2007-09-13

Område: Inkomstskatt - Internationell beskattning

Dnr/målnr/löpnr:
-
Svensk medborgares innehav av andel i industrifastighet och börsaktier samt en styrelsepost i ett svenskt aktiebolag har inte ansetts medföra väsentlig anknytning efter utflyttning
 
Inkomsttaxering 2008-2010
 
FÖRHANDSBESKED
 
Fråga 1
 
X ska inte anses ha väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttning till Schweiz.
 
MOTIVERING
 
Enligt 3 kap. 3 § första stycket 3 inkomstskattelagen (1999:1229) ska den som tidigare varit bosatt i Sverige och fortfarande har väsentlig anknytning hit vara obegränsat skattskyldig i Sverige. Vid bedömning av om väsentlig anknytning föreligger ska enligt kapitlets 7 § beaktas bl.a. om personen bedriver näringsverksamhet i Sverige, är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som direkt eller indirekt ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här eller om han har fastighet här.
 
X avser att i september 2007 flytta till Schweiz tillsammans med hustru och barn. Där ska han driva verksamhet inom läkemedelsbranschen genom ett schweiziskt bolag.
 
Efter utflyttning kommer X utöver sitt svenska medborgarskap, att ha anknytning till Sverige genom en industrifastighet i G som han äger tillsammans med sin bror, en portfölj börsaktier som han äger tillsammans med sin familj och en styrelsepost i ST AB. Fastighetens marknadsvärde uppgår till 10-12 miljoner kr och hyresintäkterna till 1,3 miljoner kr per år. Fastigheten förvaltas av fristående fastighetsbolag. Vart och ett av familjens innehav av börsaktier understiger en procent av aktierna i bolaget ifråga. X äger inga aktier i ST AB.
 
Skatterättsnämnden gör följande bedömning.
 
De i ansökan beskrivna omständigheterna kan inte anses ge X väsentlig anknytning till Sverige.