Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Meddelade prövningstillstånd 2007

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2007

Område: Inkomsttaxering

Dnr/målnr/löpnr:
1774-04, 6699-04, 6701-04 och 6703-04
Regeringsrätten har meddelat följande prövningstillstånd
 
Saken: Inkomsttaxering 1996. Ett investmentföretag har avyttrat aktier i dotterbolag till ett annat dotterbolag som finansierat förvärvet med lån från investmentföretaget. Räntan på lånet motsvarar i stort sett mottagna koncernbidrag. Fråga om ränteavdrag kan vägras med tillämpning av lagen mot skatteflykt. RR mål nr 1774-04; KRNS 7870-02
Klagande: AB X
Lagrum: 2 § lagen (1980:865) mot skatteflykt och 2 § lagen (1995:575) mot skatteflykt

Saken: Inkomsttaxering 1997-1999. Ett investmentföretag har avyttrat aktier i dotterbolag till ett annat dotterbolag som finansierat förvärvet med lån från investmentföretaget. Räntan på lånet motsvarar i stort sett mottagna koncernbidrag. Fråga om ränteavdrag kan vägras med tillämpning av lagen mot skatteflykt. RR mål nr 6699-04, 6701-04 och 6703-04; KRNS 7871—7873-02 Klagande: AB X
Lagrum: 2 § lagen (1995:575) mot skatteflykt