På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Utdelnings- och uttagsbeskattning

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2007-11-06

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
189-07
Utdelningsbeskattning ska ske av ägaren till ett aktiebolag när bolaget utan ersättning överlåter tillgångar till en nybildad stiftelse (donation), och bolaget ska uttagsbeskattas i den utsträckning tillgångarna inte är kontanter eller näringsbetingade aktier
 
Taxeringsåren 2007-2009
 
Skatterättsnämndens förhandsbesked den 20 december 2006 har refererats. Länk till förhandsbeskedet.

Skatteverket yrkade att Regeringsrätten skulle fastställa förhandsbeskedet. A och AB X bestred bifall till Skatteverkets yrkande och yrkade för egen del att Regeringsrätten skulle förklara att det inte ska ske någon uttags- eller utdelningsbeskattning vid alternativ 1 samt att ärendet skulle återförvisas till Skatterättsnämnden vad avser alternativ 2 för prövning i sak.
 
Regeringsrätten anger följande.
 
"Skälen för regeringsrättens avgörande
 
Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden.

Enligt 23 § lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor får beslut om avvisande av ansökan inte överklagas. A:s och AB X:s yrkanden om återförvisning till Skatterättsnämnden skall därför avvisas.

 


Regeringsrättens avgörande


 
Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.
 
Regeringsrätten avvisar motparternas yrkanden om återförvisning."