På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Prövningstillstånd meddelade av Regeringsrätten

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2007

Område: Förfarande och process, Inkomsttaxering, Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
4430-04, 3771-05, 6065-06, 6634-06, 1000-06
Regeringsrätten har meddelat följande prövningstillstånd
 
Saken: Återbetalning av mervärdesskatt. Fråga om försäkringsbolags förvärv av varor och tjänster i samband med skadereglering omfattas av begreppet försäkringstjänst. RR:s mål nr 4430-04; KRNJ 2900-03
Klagande: Skatteverket
Lagrum: 3 kap. 10 § och 10 kap. 11 § mervärdesskattelagen (1994:200)
 
Saken: Återbetalning av mervärdesskatt. Fråga om försäkringsbolags förvärv av varor och tjänster i samband med skadereglering omfattas av begreppet försäkringstjänst. RR:s mål nr 3771-05; KRNS 7955-03
Klagande: Skatteverket och den skattskyldige
Lagrum: 3 kap. 10 §, 8 kap. 9 och 15 §§ samt 10 kap. 11 § mervärdesskattelagen (1994:200)
 
Saken: Återbetalning av mervärdesskatt. Fråga om försäkringsbolags förvärv av varor och tjänster i samband med skadereglering omfattas av begreppet försäkringstjänst. RR:s mål nr 6065-06; KRNS 7765-04
Klagande: Den skattskyldige
Lagrum: 3 kap. 10 § och 10 kap. 11 § mervärdesskattelagen (1994:200)

Saken: Åtgärder enligt lagen om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet. Fråga om ett överklagande av tillstånd till åtgärder enligt lagen (1994:466) om tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet borde ha sakprövats av kammarrätten trots att åtgärderna redan verkställts vid tiden för kammarrättens prövning. RR:s mål nr 6634-06; KRNG 5786-05
Klagande: Den skattskyldige
Lagrum: 5 och 8 §§ lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet
 
Saken: Inkomsttaxering. Fråga om ett försäkringsbolag lämnat oriktig uppgift till ledning för 1996 års taxering och om uppgiften i så fall medfört att taxeringsbeslutet blivit felaktigt RR:s mål nr 1000-06; KRSU 618-03
Klagande: Den skattskyldige
Lagrum: 4 kap. 16 § taxeringslagen (1990:324)