På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Banks innehav av vissa aktier — lagertillgångar eller kapitaltillgångar?

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2007-11-07

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
4588-06
En bank innehar aktier i s.k. utvecklingsföretag. När vissa mål i en utvecklingsplan har uppnåtts ska innehavet avvecklas. Aktierna har bedömts utgöra kapitaltillgångar både vid direktinnehav och vid innehav via ett av banken helägt dotterbolag.

Taxeringsåren 2006-2009.

Skatterättsnämndens förhandsbesked den 21 juni 2006. Länk till förhandsbeskedet.

Skatteverket yrkade att Regeringsrätten, med ändring av Skatterättsnämndens förhandsbesked, skulle besvara frågorna 1 och 2 med att aktierna utgjorde lagertillgångar hos banken respektive Z AB.
 
Regeringsrätten anger följande.
 
"Skälen för regeringsrättens avgörande
 
Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden
 

Regeringsrättens avgörande


 
Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked."