På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Lokalupplåtelse i ett sammansatt konferensarrangemang

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2007-03-27

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
5213-06
Tillhandahållandet utgör i sin helhet en skattepliktig omsättning och mervärdesskatt skall tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget.

Redovisningsperioder under tiden 1 januari 2006 — 31 december 2008
 
Skatterättsnämnden ansåg i förhandsbesked den 30 juni 2006 att lokalupplåtelse i ett sammansatt konferensarrangemang är endast ett medel för att på bästa sätt kunna tillhandahålla den av kunden efterfrågade tjänsten avseende arrangemanget. Tillhandahållandet utgör i sin helhet en skattepliktig omsättning. Mervärdesskatt skall tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget. Beträffande de närmare omständigheterna i ärendet hänvisas till detta referat. Länk till förhandsbeskedet.

Skatteverket överklagade förhandsbeskedet.
 
"YRKANDEN M.M.
 
Skatteverket yrkar att de tillhandahållanden som avses i Skatterättsnämndens förhandsbesked skall anses utgöra en fastighetsupplåtelse och att frågan om skatteplikt föreligger därför skall avgöras enligt bestämmelserna i 3 kap. 3 § mervärdesskattelagen (1994:200). Verket anför bl.a. att de av nämnden åberopade domarna från EG-domstolen inte självklart kan ges den innebörden att den faktiska lokalupplåtelse som förekommer i sökandens prestation skall anses underordnad övriga tillhandahållanden som ingår i konferenspaketet.
 
Sökanden bestrider bifall till överklagandet.
 
SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Regeringsrätten, som noterar att de aktuella EG-rättsliga reglerna numera finns i rådets direktiv 2006/112/EG, gör samma bedömning som Skatterättsnämnden.

REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Regeringsrätten förordnar att sekretessen enligt 9 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) skall bestå utom i fråga om vad som står under rubrikerna Skälen för Regeringsrättens avgörande och Regeringsrättens avgörande."