På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Prövningstillstånd meddelade av Regeringsrätten

Återbetalning av mervärdesskatt.

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2007

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
5689-06, 5690-06, 5692-06, 5694-06, 5695-06, 5696-06, 1155-07
Saken:
Återbetalning av mervärdesskatt. Fråga om försäkringsbolags förvärv av varor eller tjänster i samband med skadereglering omfattas av begreppet försäkringstjänst. (två mål) RR:s mål nr 5635-06; KRNS 2854-04 respektive 6594-06; KRNS 2920-04
Klagande:
De skattskyldiga
Lagrum:
3 kap. 10 § och 10 kap. 11 § mervärdesskattelagen (1994:200)

 
Saken:
Återbetalning av mervärdesskatt. Fråga om hinder föreligger för återbetalning till försäkringsbolag av mervärdesskatt avseende skadereglering hänförlig till stadigvarande bostad, sju mål:  

Regeringsrättens mål nummer
5689-06; KRNG 355-04,
5690-06; KRNG 267-04,
5692-06; KRNG 327-04,
5694-06; KRNG 4946-04,
5695-06; KRNG 5065-04,
5696-06; KRNG 5067-04
1155-07; KRNG 550-05
 
Klagande:
Skatteverket och de skattskyldiga
Lagrum:
3 kap. 10 § och 10 kap. 11 § mervärdesskattelagen (1994:200)

 
Saken:
Inkomsttaxering 2004. Fråga om beskattning vid överlåtelse av andel av en bostadsrätt till närstående. RR:s mål nr 568-07; KRNS 1667-06
Klagande:
Den skattskyldige
Lagrum:
44 kap. 3 och 13 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)

 
Saken:
Skattetillägg. Fråga om utredningsskyldighet uppkommit för Skatteverket i fråga om felaktigt angivet reseavdrag i självdeklaration och om grund för påförande av skattetillägg föreligger. RR:s mål nr 7173-05; KRNS 7503-04
Klagande:
Den skattskyldige
Lagrum:
3 kap. 1 § och 5 kap. 1 § taxeringslagen (1990:324)

 
Saken:
Inkomsttaxering. Fråga om avdrag kan medges för kostnader för att söka arbete. RR:s mål nr 3797-06; KRNJ 60-06
Klagande:
Den skattskyldige
Lagrum:
9 kap. 2 § och 12 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Saken:
Skattetillägg. Fråga om skäl föreligger för att helt eller delvis befria från skattetillägg. RR:s mål nr 1653-07 och 1655-07; KRSU 1280-06 och 1282-06
Klagande:
Den skattskyldige
Lagrum:
15 kap. 2 och 10 §§ skattebetalningslagen (1997:483)