Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Omsättningsland för elektroniska tjänster

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2008-12-29

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr: -

De aktuella tjänsterna ska inte anses ha tillhandahållits från ett fast etableringsställe i Sverige enligt vad som föreskrivs som en förutsättning i gällande bestämmelse för att tjänster ska anses omsatta inom landet.

Skatterättsnämndens förhandsbesked den 29 december 2008

Redovisningsperioderna december 2005 och juni 2006
 
Skatterättsnämnden har meddelat ett förhandsbesked den 29 december 2008 som behandlar omsättningsland för elektroniska tjänster. Av förhandsbeskedet framgår att nämnden inte ansåg att de aktuella tjänsterna inte skulle anses ha tillhandahållits från ett fast etableringsställe i Sverige enligt vad som föreskrivs som en förutsättning i 5 kap. 8 § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200), ML, för att tjänster ska anses omsatta inom landet.

 
Skatterättsnämndens motivering finns att tillgå på nämndens hemsida (www.skatterattsnamnden.selänk till annan webbplats).

 
Kommentar:
Skatteverket delar inte den tolkning som Skatterättsnämnden har gjort när det gäller fast etableringsställe. Förhandsbeskedet har överklagats. Fram till dess att överklagandet har avgjorts ska vad som anges i Handledning för mervärdesskatt avseende fast etableringsställe fortfarande tillämpas av Skatteverket.