Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Uttagsbeskattning

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2008-12-10

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
1666-08

Uttagsbeskattning ska inte ske vid övergång till privatbostadsföretag.

Regeringsrättens dom den 10 december 2008 (mål nr 1666-08)

Taxeringsåren 2007-2009 

Regeringsrätten som fastställde Skatterättsnämndens beslut den 12 februari 2008 (dnr 66-07/D) angav bl.a. följande i sina domskäl.
 
"Skatterättsnämndens svar innebär att någon förändring av skattskyldigheten inte kan anses ske, varför bostadsrättsföreningen inte ska uttagsbeskattas när den övergår till att vara ett privatbostadsföretag. Detta svar, i vilket Regeringsrätten instämmer, är inte beroende av vilket slags tillgångar som föreningen äger vid en sådan övergång."   
 
Kommentar:
Genom Regeringsrättens dom är Skatteverkets ställningstagande 2007-06-04 (dnr. 131 372388-07/111)  "Förutsättningar för uttagsbeskattning när ett oäkta bostadsföretag blir ett privatbostadsföretag 2 kap. 17 § IL" överspelat. Länk till ställningstagandet och förhandsbeskedet.