Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Meddelade prövningstillstånd

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2008-05-23

Område: Inkomstskatt - Internationell beskattning

Dnr/målnr/löpnr:
1801-08, 2132-08
Saken: Ansökan om beskattning enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. Fråga om en i Danmark bosatt läkare som haft fast anställning i Sverige och därvid återkommande arbetat här i 2-veckorsperioder ska anses ha stadigvarande vistats i Sverige. RR mål nr 1801-08; KRNG 6020-06.

Klagande: Skatteverket.

Lagrum: 2 och 3 §§ lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, 3 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229).

 
Saken: Ansökan om beskattning enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. Fråga om en i Finland bosatt speditör som haft fast anställning i Sverige och därvid regelbundet arbetat här i 7-dagarsperioder ska anses ha stadigvarande vistats i Sverige. RR mål nr 2132-08; KRNS 2245-07

Klagande: Den skattskyldige.

Lagrum: 2 och 3 §§ lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, 3 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229).