Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Meddelade prövningstillstånd

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2008-02-12

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
2281-06
Regeringsrätten har meddelat nedanstående prövningstillstånd;
 
Saken: Mervärdesskatt. Fråga om uttagsbeskattning förutsätter att en tillgång faktiskt har använts för rörelsefrämmande ändamål eller om det är tillräckligt att den har stått till den skattskyldiges förfogande för sådan användning. RR:s mål nr 2281-06; KRNS 7312-04
Klagande: Skatteverket
Lagrum: 2 kap. 5 § 2 mervärdesskattelagen (1994:200)