Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Prövningstillstånd meddelade av Regeringsrätten

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2008-03-05

Område: Inkomsttaxering

Dnr/målnr/löpnr:
2921-05
Saken: Inkomsttaxering 2002. Fråga om ett bolag skall anses bedriva handel med värdepapper samt — om så inte befinns vara fallet — de värdepapper som tidigare utgjort lagertillgång behåller sin karaktär av lagertillgång. RR:s mål nr 2921-05; KRNS 1193-04

Klagande: Såväl Skatteverket som AB X

Lagrum: 13 kap. 2 § och 25 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229)