Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Meddelade prövningstillstånd

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2008-02-18

Område: Inkomsttaxering

Dnr/målnr/löpnr:
3754—3755-06
Saken: Inkomsttaxering. Fråga om ersättning från Vägverket för bullerstörningar utgör skattepliktig inkomst. RR:s mål nr 3754—3755-06; KRSU 3131—3132-02
Klagande: Skatteverket
Lagrum: 19 § kommunalskattelagen (1928:370), 25 § 2 mom. lagen (1947:576)