Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Meddelade prövningstillstånd

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2008-07-07

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
4666-07; 7463-04
Regeringsrätten har meddelat nedanstående prövningstillstånd;

Saken: Fråga om avdrag för ingående mervärdesskatt hänförlig till avgifter till Värdepapperscentralen AB (VPC)
RR mål nr 4666-07; KRNS 7463-04

Klagande: Den skattskyldige

Lagrum: 3 kap.  9 § och 8 kap. 3 § mervärdesskattelagen (1994:200)