På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Jämkning av anskaffningsvärdet på inventarier

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2008-03-25

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
4760-07

Jämkning av anskaffningsvärdet ska inte göras hos det förvärvande bolaget i fall där detta till marknadspris förvärvar inventarier från ett annat bolag (underskottsföretag) i samma koncern när koncernbidragsspärren är tillämplig

Taxeringsåren 2007-2009


 
Skatterättsnämndens förhandsbesked den 28 juni 2007 har redovisats tidigare. Förhandsbeskedet överklagades av Skatteverket i den del det avsåg frågan om jämkningsregeln skulle anses tillämplig.
Referatet
 
Regeringsrätten skrev så här i sin dom;
 
"SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden såvitt gäller tillämpningen av jämkningsregeln i 18 kap. 11 § inkomstskattelagen.
 
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens beslut i den del det överklagats."